PŘEHLED VYBRANÝCH REFERENČNÍCH STAVEB

Rekonstrukce a nástavba Obvodního soudu v Praze 9
 Termín: 09/91 až 07/92
 Objem: 4 860 000,- Kč
 Kontakt: Riesz Jiří – tajemník

Rekonstrukce FNKV pavilonu „S“, Šrobárova 50, Praha 10
 Termín: 06/92 až 09/92 a rekonstrukce pavilonu „SH“
 Termín: 06/92 až 12/92 pro objednatele Fakultní nemocnice v Praze 10
 Objem: 1 846 000,- Kč
 Kontakt: paní Ohresorová Marie

Rekonstrukce hotelu včetně zřízení dvou restaurací v objektu Řeznická 4 pro objednatele SCS s. r. o.
 Termín: 02/92 až 06/92
 Objem: 1 716 000,- Kč
 Kontakt: pan Pospíšek Ondrej, ředitel

Rekonstrukce dvorního objektu v ulici Sokolovská 16, Praha 8 a krovu v areálu Strahov pro společnost RADIO COBRA
 Termín: 05/92 až 06/92
 Objem: 428 000,- Kč
 Kontakt: paní Figerová – ředitelka

Rekonstukce dvou výměníků pro objednatele ČVUT - SÚZ v Praze 6, ulice Spartakiádní
 Termín: 06/92 až 08/92
 Objem: 512 000,- Kč 
 Kontakt: Ing. Šutková

Rekonstrukce objektu M. Cibulkové 11, Praha 4 pro objednatele B. Koblasa
 Termín: 11/92 až 01/93
 Objem: 715 000,- Kč

Rekonstrukce šesti sociálních zařízení v objektu Generála Píky č. 1, Praha 6 pro objednatele Vojenská správa budov 0019
 Termín: 11/92 až 12/92
 Objem: 386 000,- Kč
 Kontakt: paní Rázlová

Rekonstrukce objektu v Praze 8, Nad Rokoskou 1167 pro objednatele PARTY SERVIS GOLEM
 Termín: 02/93 až 03/93
 Objem: 572 000,- Kč
 Kontakt: pan Pospíšek, ředitel

Rekonstrukce prodejny včetně zařízení restaurace a technologického zázemí pro objednatele Ing. Beňo v Praze 1, ulice 28. října
 Termín: 03/93 až 05/93
 Objem: 471 000,- Kč
 Kontakt: pan Beňo

Rekonstrukce haly v Praze 4, Modřanská, pro objednatele Středočeské dřevařské závody
Termín: 05/93 až 05/93
Objem: 785 000,- Kč

Rekonstrukce objektu v Praze 5, Štefánikova 12 pro společnost NTV
Termín: 09/93 až 09/94
Objem: 24 700 000,- Kč
Kontakt: pan Kraus, ředitel NTV

Rekonstrukce a přestavba skladových hal prodejny pro firmu Mobel TIP, Křeslická 2, Praha 10
Termín: 09/93 až 10/93
Objem: 2 150 000,- Kč
Kontakt: pan Štolc, jednatel

Rekonstrukce objektu v Praze 10, Na Míčankách pro objednatele záchranná služba Praha
Termín: 11/93 až 12/93
Objem: 1 260 000,- Kč
Kontakt: pan Petřík

Rekonstrukce sociálního zařízení pro ČVUT - SÚZ, Vaníčkova 5, Praha 6 - blok 6
Termín: 01/94 až 06/94
Objem: 4 750 000,- Kč
Kontakt: Ing. Šutková, pan Kulovaný

Nemocnice neodkladné péče, Praha 5, U Malvazinky 5, rekonstukční a údržbové práce
Termín: 04/94 až 11/94
Objem: 432 000,- Kč
Kontakt: pan Petřík

Vestavba podkroví v Praze 2, Krkonošská 14, pro firmu BODY - INTERNATIONAL
Termín: 05/95 až 11/95
Objem: 2 140 000,- Kč
Kontakt: pan Loos

Rekonstrukce objektu a oprava fasády v Praze 3, Prokopova 14, pro Českou spořitelnu a. s.
Termín: 05/95 až 11/95
Objem: 6 580 000,- Kč
Kontakt: pan Ing. Valenta

Rekonstrukce objektu a oprava fasády historického objektu Bertramka v Praze 5, U Mrázovky 169
Termín: 05/96 až 08/96
Objem: 2 540 000,- Kč
Kontakt: Dr. Cibulová, ředitelka

Rekonstrukce sociálního zařízení a kanceláří v objektu Poupětova 3, Praha 7 pro SDZ a. s.
Termín: 03/96 až 04/96
Objem: 720 000,- Kč

Rekonstrukční a údržbové práce pro RIAPS, Chelčického 39, Praha 3 pro obvodní úřad Praha 3
Termín: 05/96 až 05/96
Objem: 277 000,- Kč
Kontakt: paní Středulínská

Rekonstrukce a modernizace suterénních místností pro cestovní společnost CIT v Praze 6, Vaníčkova ulice
Termín: 12/96 až 01/96
Objem: 940 000,- Kč

Rekonstrukce studijního oddělení v Praze 6, Technická 4
Termín: 06/97 až 08/97
Objem: 4 260 000,- Kč
Kontakt: Ing. Petýrek

Rekonstrukce krovu a stropu v Praze 10, Křeslická 2 pro objednatele Nábytek TIP
Termín: 07/97 až 08/97
Objem: 956 000,- Kč
Kontakt: pan Štolc, jednatel

Oprava vnějšího pláště budovy a částečné vnitřní rekonstrukce v Praze 3, Koněvova 2 pro Českou spořitelnu a.s.
Termín: 09/96 až 12/96
Objem: 860 000,- Kč
Kontakt: pan Procházka, technické oddělení

Komplexní rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení v Praze 7, Poupětova 3 pro České dřevařské závody
Termín: 03/07 až 06/97
Objem: 1 165 000,- Kč

Nástavba v objektu v Praze 3, Slavíkova 14 pro objednatele Ing. Kovačiče, Cihelná 3, Praha 1
Termín: 04/98 až 05/98
Objem: 8 650 000,- Kč

Oprava dvorních fasád v Praze 1, Politických vězňů 12 pro ČSOB
Termín: 04/98 až 05/98
Objem: 420 000,- Kč
Kontakt: pan Pařízek

Rekonstrukce objektu v Praze 8, Pernerova 31 pro firmu SIR
Termín: 05/98 až 07/98
Objem: 1 240 000,- Kč
Kontakt: paní Čepová

Rekonstrukce prodejny v Praze 3, Sudoměřská 30 pro firmu EMPRAS s. r. o.
Termín: 05/98 až 08/98
Objem: 560 000,- Kč
Kontakt: pan Růžek, pan Mrozek

Rekonstrukce sociálního zařízení v Praze 6, Vaníčkova 5 - blok 3 pro objednatele ČVUT - SÚZ
Termín: 07/98 až 12/98
Objem: 4 650 000,- Kč
Kontakt: Ing. Šutková, pan Kulovaný  

Rekonstrukce stropů v objektu Prokopova 14, Praha 3 pro Českou spořitelnu
Termín: 08/98 až 12/98
Objem: 5 260 000,- Kč
Kontakt: Ing. Valenta

Sociální zařízení ČVUT fakulta strojní, Thákurova 7, Praha 6
Termín: 01/99 až 02/99
Objem: 424 100 ,- Kč
Kontakt: Ing. Petýrek

Rekonstrukce „studené kuchyně“ v Praze 6, hotel Holiday INN pro firmu Lisoft
Termín: 02/99 až 03/99
Objem: 596 000,- Kč
Kontakt: Ing. Musiál

Oprava fasády v Praze 10, Rybalkova 45, pro paní Caisovou
Termín: 03/99 až 05/99
Objem: 302 000,- Kč
Kontakt: paní Caisová

Oprava fasád a kašny v Praze 5, Bertramka pro objednatele Comenius
Termín: 04/99 až 10/99
Objem: 1 195 000,- Kč
Kontakt: Dr. Cibulová, ředitelka 

Oprava fasád v Praze 6, Nebušická 700 pro objenatele Campus
Termín: 04/99 až 05/99
Objem: 669 000,- Kč
Kontakt: paní Votrubová

Údržba a stavební úpravy v Praze 10, Limuzská 5 pro pana Outratu
Objem: 270 000,- Kč

Veterinární ošetřovna pro MVDr. Filipa, Madridská 14, Praha 10
Termín: 06/00 až 09/00
Objem: 655 000,- Kč

Opravy fasády v Praze 5, E. Peškové 10, pro paní Glaserovou
Termín: 06/00 až 09/00
Objem: 467 340,- Kč
Kontakt: paní Glaserová

Rekonstrukce hřišť v areálu anglické školy Praha 6, Nebušická 700, pro firmu Campus
Termín: 07/00 až 08/00
Objem: 1 469 000,- Kč
Kontakt: paní Votrubová

Stavební úpravy venkovních prostor pro objednatele pana Peterku, Praha 10, Na Vinobraní 246
Termín: 10/00 až 11/00
Objem: 240 560,- Kč

Oprava vnějšího pláště budovy a vnitřní stavební úpravy, Praha 10, Pod Kapličkou 8 pro objednatele obvodní úřad v Praze 10
Termín: 05/01 až 07/01
Objem: 1 922 985,- Kč
Kontakt: OÚ Praha 10

Oprava vnějšího pláště budovy v Praze 2, Budečská 36
Termín: 07/01 až 11/01
Objem: 2 693 710,- Kč
Kontakt: pan Čestmír Hornof, Madridská 24, Praha 10

Rekonstrukce centrální sterilizace v pavilonu H, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Termín: 11/02 až 12/02
Objem: 390 200,- Kč
Kontakt: pan Ladislav Lintner

Rekonstrukce kanceláří pro firmu PORSCHE, Horská 3, Praha 2
Termín: 06/01 až 07/01
Objem: 1 024 000,- Kč

Opravy fasád, Letiště Ruzyně
Termín: 09/02 až 11/02
Objem: 2 489 000,- Kč

Oprava fasády ZŠ Gutova, Obvodní úřad Praha 10
Termín: 07/02 až 08/02
Objem: 834 000,- Kč

Vojenská ubytovací správa, Křižíkova 12, Praha 8 - Karlín
Termín: 09/02 až 10/02 O
bjem: 2 495 000,- Kč

Rekonstrukce provozovny Party servis GOLEM
Termín: 08/02 až 09/02
Objem: 1 850 000,- Kč
Kontakt: pan Lukeš Karel

Stavební opravy a úpravy Posádkové hudby - kasárny Jana Žižky
Termín: 03/2003
Objem: 88 600,- Kč

Opravy fasád, Vyšehradská realitní kancelář
Termín: 04/2003
Objem: 350 000,- Kč

Stavební opravy a úpravy, Vojenská policie, Křižíkova 12
Termín: 04/03 až 05/03
Objem: 165 000,- Kč

Rekonstrukce střešního pláště ČDZ a.s. , závod Satalice
Termín: 06/03 až 08/03
Objem: 1 677 573,- Kč

Rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ V Zápolí, Praha 4
Termín: 06/03 až 08/03
Objem: 2 869 492,- Kč

Opravy stropních konstrukcí a obvodového pláště, bytové domy A,B ČSL s.p. Letiště Praha Ruzyň
Objem: 1 532 671,- Kč
Termín: 07/03 až 10/03

Výměna rozvodů kanalizace VUSS, Křižíkova 12, Praha 8
Objem: 428 640,- Kč
Termín: 12/03 až 2/04

Demoliční práce a demontáže ČSL s.p. – Letiště Praha Ruzyň Sever, salonky ČSA VIP
Objem: 720 927,- Kč
Termín: 10/03 až 12/03

Rekonstrukce montážní jámy ČSL s. p – Letiště Praha Ruzyň Jih, Hangár „A“
Objem: 997 654,- Kč
Termín: 11/03 až 1/04

Oprava fasády nad letní restaurací, Myslíkova 8 pro firmu HASPRA
Objem: 450 793,- Kč
Termín: 02/03 až 04/03

Rekonstrukce sociálního zařízení ČZU – Menza, Praha 6
Objem: 1 684 493,- Kč
Termín: 06/04 až 07/04
Kontakt: paní Stárová +420 721 451 440

Rekonstrukce sociálního zařízení ČZU – kolej JIH, Praha 6
Objem: 497 121,- Kč
Termín: 08/04 až 09/04
Kontakt: paní Stárová +420 721 451 440

Oprava střešního pláště a světlíků výrobní haly ČDZ Praha a.s., závod Satalice
Objem: 3 760 738,- Kč
Termín: 07/04 až 11/04

Oprava zděného plotu ČSL, s.p. – terminál Jih
Objem: 1 211 184,- Kč
Termín: 06/04 až 08/04
Kontakt: pan Borek Cimerman +420 602 395 072

Oprava fasády ve dvoře, Národní obrany 47, Praha 7
Objem: 767 017,- Kč
Termín: 06/04 až 08/04

Oprava rozvodů pitné a užitkové vody v objektu 01 VÚ 2508 Praha
Objem: 777 623,- Kč
Termín: 9/04 až 11/04

Stavební úpravy bytu Francouzská 16, Praha 2
Objem: 540 352,- Kč
Termín: 10/04 až 12/04

Rekonstrukce bytu Starostrašnická 56, Praha 10
Objem: 395 344,- Kč
Termín: 1/05 až 2/05

Oprava kanceláří 5. patro, objekt ČDZ Praha a.s., Poupětova 3, Praha 7
Objem: 258 938,- Kč
Termín: 01/05 až 02/05

Rekonstrukce prostor restaurace Mušketýr
Objem: 475 361,- Kč
Termín: 03/05 až 04/05

Oprava oplocení letiště Ruzyně – T1S – úsek mezi vrátnicemi 11,12,13
Objem: 286 686,- Kč
Termín: 02/05 až 03/05

Oprava fasády a střechy bytového domu nám. Josefa Machka 5, Praha 5
Objem: 387 981,- Kč
Termín: 03/05 až 05/05

Generální oprava domu, Kotlaska 26, Praha 8
Objem: 1 911 048,- Kč
Termín: 04/05 až 07/05

Generální oprava průčelí paláce Sylva Taroucca „Savarin“ Na příkopech, Praha 1
Objem: 950 000,- Kč
Termín: 05/02 až 07/02

Oprava fasády a zateplení štítu bytového domu, U Šalamounky 11, Praha 5
Objem: 383 086,- Kč
Termín: 05/05 až 08/05

Kompletní rekonstrukce bytu Slavojova 10, Praha 2 – paní Vávrová
Objem: 485 320,- Kč
Termín: 06/05 až 10/05

Oprava bytového domu po povodních Sokolovská 65, Praha 8 – Karlín – Vršovická stavební
Objem: 10 049 431,- Kč
Termín: 06/05 až 02/06

Přístavba budovy informatiky, Klárov 3, Česká geologická služba
Objem: 1 894 563,- Kč
Termín: 05/05 až 11/05

Oprava bytového domu, Vlkova 17, Praha 3
Objem: 2 030 526,- Kč
Termín: 08/05 až 02/06

Oprava bytových jednotek, Koněvova, KD Pragma a.s.
Termín: 10/05 až 11/05

Rekonstrukce bytového domu Rybízova 1325, Praha 10 – Zahradní město
Objem: 1 935 430,- Kč
Termín: 07/05 až 06/06

Rekonstrukce bytového domu Říčanova 747/55, Praha 6 – Břevnov
Objem: 1 984 230,- Kč
Termín: 01/06 až 11/06

Oprava dvorní fasády, Vinohradská 76, Praha 3
Objem: 274 285,- Kč
Termín: 04/06 až 07/06

Oprava dvorních fasád, Vlkova 17, Praha 3
Objem: 691 622,- Kč
Termín: 05/06 až 08/06

Oprava firemního objektu Intergast Praha, a.s.
Objem: 6 987 450,- Kč

Oprava fasádního pláště – DD Bohnice
Objem: 2 526 385,- Kč
Termín: 07/06 až 10/06

Oprava oplocení a zámečnických prvků firemního objektu pro Gastproperties s.r.o,
Objem: 635 194,- Kč
Termín: 11/06 až 02/07

Opravy domu Musílkova 54, Praha 5 , Metpro - p. Nebeský
Objem: 667 693,- Kč
Termín: 01/07 až 04/07

Generální oprava fasády, Moskevská 41, Praha 10 - p.Rubeš
Objem:849 515,- Kč
Termín: 05/07 až 08/07

Rodinný dům , Veleň 410/134 - p. Zedník
Objem: 5 180 000,- Kč
Termín: 01/07 až 02/08

Rekonstrukce sociálních zařízení - VŠFS, Estonská 500, Praha 10
Objem:3 566 605,- Kč
Termín: 06/07 až 08/07

Opravy sociálního zařízení Generální štáb Ministerstva obrany ČR
Objem: 355 038,- Kč
Termín: 10/07 až 12/07

Rekonstrukce 5.patra a nástavba mezonetových bytů, Kroftova 13, Praha 5 paní Zuzana Müller
Objem:10 012 583,- Kč
Termín: 03/07 až 12/07

Rekonstrukce bytového domu Lukášova 1, Praha 3, objednatel Ing. Jíří Kadlec
Objem: 4 353 402,- Kč
Termín: 05/08 až 09/08

Celková oprava střechy Šaldova 26, Praha 8, objednatel MČ Praha 8
Objem: 1 521 549,- Kč
Termín: 07/08 až 12/08

Přestavba počítačových učeben, Technická 4, Praha 6, objednatel ČVUT fakulta strojní
Objem: 1 521 847,- Kč
Termín: 07/08 až 09/08

Modernizace a rekonstrukce jídelny Elektrárenská 2, Praha 10, objednatel ČEPS a.s.
Objem: 4 206 964,- Kč
Termín: 04/08 až 06/08

Modernizace bytu č.8 , Lublaňská 31, Praha 2 , objednatel REGION,a.s
Objem: 540 070,- Kč
Termín: 03/09 až 05/09

Stavební úpravy rodinného domu Bolivarova 15, Praha 6, objednatel p.Loucký
Objem: 524 250,- Kč
Termín: 06/09 až 08/09

Rekonstrukce zázemí operačního sálu a přípravy rafiofarmak FNKV - pavilon "H"pro objednatele TOMMI-holding s.r.o., pan Ing. Šerák
Objem: 1 688 000,- Kč
Termín: 08/2009 až 11/09

Celková oprava fasády a výměna oken bytového domu Peckova 1, Praha 8, objednatel Vršovická stavební s.r.o.
Objem: 2 154 818,- Kč
Termín: 07/09 až 10/09

Dostavba rodinného domu Louňovice, ul. Polní,objednatel manželé Strnadovi
Objem: 3 285 000,- Kč
Termín: 01/2010 až 02/2012(dokončení zahrady a venkovních úprav)

Rekonstrukce zemědělské usedlosti Mrač č.p.23, objednatel manželé Vnoučkovi
Objem: 3 240 080,- Kč
Termín: 01/2011 až 05/2012

Rekonstrukce fasády Krejčího 14, objednatel Mudr. Charvát Jiří
Objem: 1 250 000,- Kč
Termín: 06/2010 až 09/2010

Oprava garáží včetně nezbytných oprav objektů VÚ 6475 Praha včetně rekonstrukce fasád, vzhledem k utajení není možno poskytnout další údaje
Objem: 3 020 000,- Kč
Termín: 04/2010 až 09/2010

Přístavba zahradního ateliéru, Rodovská 894, Praha - Klánovice, objednatel manželé Pušovi
Objem: 1 277 062,- Kč
Termín: 05/2011 až 10/2011

Zateplení fasády RD Na Ladech 94, Říčany, objednatel: manželé Vieweghovi
Objem: 425 890,- Kč
Termín: 08/2011 až 09/2011

Vestavba výtahu včetně rekonstrukce schodiště DPS Bránická 45, objednatel MČ Praha 4
Objem: 4 576 000,- Kč
Termín: 4/2011 až 10/2011

Rekonstrukce historické fasády Resslova B2 včetně oprav B1, objednatel: ČVUT p. Petýrek
Objem: 2 421 000,- Kč
Termín: 07/2012 až 10/2012

Rekonstrukce usedlosti Jana a Mathyas Herbst, Libeč 1 (okres Benešov), objednatel Jana Herbst
Objem: 1 585 000,- Kč
Termín: 2011 až 2011

Rekonstrukce historické fasády Resslova A2, objednatel: ČVUT p. Petýrek
Objem: 2 621 000,- Kč
Termín: 09/2013 až 11/2013

Rekonstrukce mateřské školky Muška, Edisonova 27, Praha - Petrovice, objednatel Ondřej Přibyl
Objem: 2 415 000,- Kč
Termín: 04/2013 až 9/2013

Rekonstrukce restaurace vč. velkokuchyně a centra tělesné terapie "Babiččina zahrada a Babiččina terapie", Tovární 536, Průhonice, objednatel: SATANAMA s.r.o., Pan Yuriy Kolesnik
Objem: 9 742 890,- Kč
Termín: 12/2012 až 05/2013

Provedení kotelny včetně připojení na media pro dotaci ohřívače VZT, Tovární 536, Průhonice, objednatel SATANAMA s.r.o., pan Yuriy Kolesnik
Objem: 194 000,- Kč
Termín: 01/2014 až 02/2014

Zateplení fasády bytového domu Polední 1260/8 a 1260/10 Praha 4 - Branik, objednatel: Bytové družstvo Polední
Objem: 1 714 176,- Kč
Termín: 02/2014 až 06/2014

Dostavba a dokončení RD Říčany, objednatel Radek Chalupa a Kateřina Kvíčalová
Objem: 425 800,- Kč
Termín: 01/2014 až 04/2014

ČVUT Karlovo náměstí 13 - Revitalizace vestibulu, objednatel: ČVUT Rektorát, Zikova, Praha 6
Objem: 3 626 580,- Kč
Termín: 08/2014 až 10/2014

Rekonstrukce kuchyně v budově IBC, objednatel Sodexo a.s.
Objem: 620 393,- Kč
Termín: 02/2015 až 04/2015

Odstranění havarijního stavu komínu výšky 28 metru, objednatel: ČVUT Rektorát, Zikova, Praha 6
Objem: 2 887 603,- Kč
Termín: 07/2015 až 10/2015

Zpevněná plocha pro automobily o výměře 980 m2 a opěrná zeď, objednatel Auto Palace Praha k.s., pan Michal Košík
Objem: 328 842,- Kč
Termín: 09/2015 až 10/2015

Generální oprava uliční fasády a výroba a montáž ocelové markýzy hotelu Savoy, Keplerova 6,8, Praha 1, objednatel: Evropský investiční holding a.s., paní Ing. Natalie Filonová
Objem: 1 295 854,- Kč
Termín: 04/2015 až 10/2015

Oprava dvorních fasád horolezeckou technikou a mytí teras hotelu Savoy, Keplerova 6,8, Praha 1, objednatel Evropský investiční holding a.s., paní Ing. Natalie Filonova
Objem: 1 620 000,- Kč
Termín: 06/2015 až 10/2015

Oprava střechy, spojovací chodba Kolej Hostivař UK Praha, objednatel: Univerzita Karlova v Praze
Objem: 2 323 958,- Kč
Termín: 11/2014 až 02/2015

Rekonstrukce kuchyně a stavební úpravy restaurace LA VERANDA, Elišky Krásnohorské 10/2, Praha 1 - Josefov, objednatel: LA VERANDA s.r.o., paní Ing. Svitlana Blanar
Objem: 513 000,- Kč
Termín: 11.1.2016 až 24.1.2016

Restav spol. s.r.o., Na Ovčíně 52, 252 68 Středokluky (Praha - západ), o.kouba@restav-praha.cz

Všechna práva vyhrazena